• KMTSO Başkanı Serdar Zabun; "Reel sektör canlanacak"
 • Onikişubat bilgi ve kültür evleriyle donatılıyor
 • Arasa Otopark’ta çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor
 • Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
 • Kahramanmaraş'ta terör operasyonu
 • Kahramanmaraş göç veriyor
 • KSÜ’lü genç mühendis adayları, EMO tanışma toplantısında bir araya geldi
 • Elbistan'da Suriyelilere yardım kampanyası başladı
 • Sütçü İmam’ın torunları Türk lirasına sahip çıkıyor
 • Sanayide çalışan çıraklar üşümeyecek
Eğitimde Değerler Eğitimi Projesi Okullarımızda Uygulanıyor

Eğitimde Değerler Eğitimi Projesi Okullarımızda Uygulanıyor

Okullar, sadece akademik açıdan başarılı bireylerin yetiştirildiği kurumlar olarak düşünülemezler.

Temel insani değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek de okulun temel misyonları arasındadır. Çağın getirdiği olumsuz durumlar karşısında, okulla öğrencilerine “iyi” tercihler yapabilmek için seçenekler gösterilebilmeli ve aynı zamanda bu tercihleri yapabilme stratejilerini sunabilmelidirler.

       Değerler eğitiminin zarureti insanlar arasında bazı “duyarlılıkların” kayboluşu, gençler arasında aşağıdaki “ olguların” günden güne çoğaldığı eğitimcilerin gözlemleri ve İstatistikler ile maalesef doğrulanmaktadır.

1.         Yükselen şiddet eğilimleri,

2.         Sahtekârlıkta artış ( yalan söyleme, kopya çekme ve hırsızlık ),

3.         Anne- babaya, öğretmene, yetkili kişilere karşı gelme,

4.         İş ahlakında düşüş,

5.         Kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincinde azalma,

6.         Kendine zarar verici davranışlarda ( maddi bağımlılığı ve intihar) artış,

                                                                                          

    Proje yetkilileri şu bilgileri aktardı:

  Bizler Kahramanmaraş İl Mili Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi olarak, çocuklarımızın zihinlerini bilgiyle doldurarak öğretim yaparken, gönüllerini de sevgiyle doldurup onların ahlaklı birer fert olarak yetişmeleri için okulumuzda Değerler Eğitimi çalışması yapmaktayız. Bu çalışma ile çocuklarımızın güzel davranışlar kazanıp, idealist ve ahlaklı birer Türk genci olmalarını hedefliyoruz. İşleyeceğimiz değerler, her ferdin uymak zorunda olduğu bütün toplum tarafından da benimsenen ve güzel sayılan doğruluk, iyilik, yardımseverlik ve öz güven gibi özel de her bireyin, genelde de toplumun huzuru ve mutluluğunu amaçlayan değerledir.

      Değerler Eğitimi programı çerçevesinde yaptığımız çalışmalarımız;

    Yardımseverlilik sorumluluk, sevgi – saygı hedef belirleme, sabır, özgüven, doğruluk, başta olmak üzere okul aile ve toplum tarafından ihtiyaç duyulan tüm değerlerinin kazandırılması üzerine oturmaktadır.

3.20101221163924.jpg

Program birbirini tamamlayan üç boyutta geliştirilmiş etkinlikleri içermektedir:

1.         Sınıf içi etkinlikler,

2.         Okulun tümü için etkinlikler,

3.         Aileye Yönelik Etkinlikler,

            

1.         Sınıf içi Etkinlikler

Programın temelini oluşturan bu etkinlikler, temelde öğretmen görevlerini desteklemeye dönüktür. Açık programın içine giydirilmiş bu etkinlikler öğrenci merkezli ve aktif öğrenme esaslıdırlar.

1.         Okulun Tümü için Etkinlikler

Uygun okul atmosferi, hem istikrarı hem de belirlenen hedeflerle ulaşılan sonuçların kalıcılığını sağlamaktadır. Uygulanacak etkinliklerden bazıları şunlardır;

1.         Kurumun seçilen değeri destekleyecek, dikkati konu üzerinde yoğunlaştıracak görsel malzemelerle donatılması,

2.         Konunun çeşitli yönleriyle ele alınacağı münazara, panel, konferans ve benzeri formlarda çalışmalar düzenlenmesi,

3.         Okulda, ders çıkışı çalışma ortamları olarak faaliyet bulunan kulüp ve eğitsel kollara etkinlik önerileri hazırlanması ve bunların uygulanmasına liderlik edilmesi,

4.         Okul genelinde ve sınıflarda proje çalışmaları gerçekleştirilmesi,

5.         Yapılacak değişik çalışmalar sonucu ortaya çıkan ürünlerin sergilenmesi,

6.         Okul personelinin değerlerle ilgili olarak bilinçlendirilmesi,

7.         Duvar gazeteleri, broşürler ve benzeri basılı materyaller hazırlanması,

8.         Çocukların özdeşim kurabilecekleri canlı biyografilerin okulda konuk edilmesi,

9.         Sınıf panoları düzenlenmesi vb.

 

1.         Aileye Yönelik Etkinlikler

Çocuklarımıza kazandırmaya çalıştığımız bu değer ve davranışların kalıcı olması; çocuklarımızın okulda öğrendiklerinin aile ortamında da uygulaması, onların bu yöndeki güzel davranışlarının aileler tarafından takdir ve teşvik edilmesi, kısaca okul- aile işbirliği sayesinde olacaktır. Ailelerimize, değerlerle ilgili “ aile bültenleri” ve seminer, konferans, kitap ve film önerileriyle katkı sağlamaya çalışılmaktadır.

                     KAHRAMANMARAŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE BİRİMİDEN HASAN BASRİ ARSLAN EDEP PROJESİ KAPSAMINDA ETKİNLİKLERE ÖRNEKLER VERDİ:

EĞİTİMDE DEĞER EĞİTİMİNE YÖNELİK ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa yer alan Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ile Öğrencilerin hazır bulıınuşluk düzeyi, ilgi, yetenek vc Öğrenim seviyeleri etkinliklerde dikkate alınacaktır.

1.   Büyük Öğrencilerin küçük öğrencilere dersler ve okul içi etkinliklerde rehberlik yapmalarını sağlayacak programların rehber öğretmenler eşliğinde oluşturulması

2.   Alt sınıflardaki öğrencilere yönelik olarak “Nasıl iyi, doğru, hoşgörülü ve başarılı olursun?” konulu bir mektubun yazılması

3.   Okulda rol model olma, yaratıcı etkinlikler vb. faaliyetlerde bulunan öğretmenlerin diğer sınıflarda etkinlik yapmasının sağlanması

4.   Bir spor karşılaşmasında oyuncuların ve seyircilerin centilmence davranışlarının ön plana çıkarılması

5.   Gönüllülük esasına göre öğretmen, öğrenci ve diğer okul personelinin müzik, şiir, tiyatro vb. yeteneklerini gösterebilecekleri ortamlar oluşturularak yeteneklerin taltif edilmesi

6.   Bütün paydaşlar (okul İdaresi, öğretmen, öğrenci, aile vb.) arasında karşılıklı güven, hoşgörü vc dürüstlük ilkelerine dayanan bir sözleşme yapılması, her türlü iletişimde olumlu ve güler yüzlü davraııılması

7.   Öğrencilerin çözmek istedikleri sorunları kâğıda yazmaları ve öğretmen rehberliğinde seçilen sorunların çözümüne yönelik beyin fırtınası yapılması

8.   Öğrencinin kendisinin ve arkadaşlarının iyi örnek gösterilebilecek davranışlarını sınıf ortamında paylaşması vc her bir iyi örneğin sınıf panosuna yerleştirilecek ağaca yaprak olacak şekilde yapıştırılması

9.   Her öğrencinin sınıfındaki arkadaşlarının takdir ettiği veya beğendiği davranışlarını yazılı veya sözlü olarak sınıfla paylaşmasının sağlanması

10. Bütün sınıflarda öğretmen vc öğrencilerin sınıf içinde uyulması beklenen davranışlar listesini birlikte belirlemesi ve bu listenin sınıfın uygun bir yerinde ilan edilmesi

11. Ders etkinlikleri kapsamında tarihe damgasını vuran kişilerin insanlığına katkıları konusunda senaryo yazılması

12. Değerlerimizin gelişimine hizmet etmiş şahsiyctlcr-fikir insanlarının araştırılması ve sınıfla paylaşılması

13. Toplum hizmeti çalışmalarını tanıma ve bu çalışmalarda bulunma

14. Resim, şiir, kompozisyon, öykü, film, seyahat, tiyatro, drama etkinlik günleri vb. yarışmalar yapılması

15. Sevgi, barış, hoşgörü, yardımlaşma vc dayanışma konulu şarkıları içeren konserler düzenlemesi

16. Değerlerimizi konu alan panel, konferans, açık olurum, seminer, şiir dinletileri ile okul gazetesi çıkarılması, afiş ve slogan hazırlanması

17. Geliri yardım kuruluşlarına verilmek üzere kermes (yiyecek, içecek, ve teknoloji tasarım dersinde yapılan ürünlerin satılması), yardım organizasyonları, doğum günü ve özel günlerde ziyaretler düzenlenmesi

18. Değerlerimiz konusunda paylaşımı vb katılımı sağlamak amacıyla bir web sayfası oluşturulması

YAŞAYAN DEĞERLER VE KARAKTER  EĞİTİM ÇALIŞMALARI

 

        Küreselleşen dünyamızda, kişisel dinamiklerin her gün daha da önem kazandığı yadsınamaz bir gerçektir. Kendisiyle barışık, mutlu, başarılı yaşamın sırrı sınav başarısından çok, etik değerlerin, duyguların, sağlıklı iletişimin anlaşılması ve uygulanmasıyla olasıdır. Kişilerin bunları gerçekleştirebilmesi için gerekenler öğretilebilir. Etik değerleri bilen ve bu değerlere sahip olan kişiler yaşamda başarı kazanmış kişilerdir. Ayrıca, etik değerleri bilmek ve onlara sahip olmak doğrudan sınav başarısını da olumlu etkiler. Karakter eğitimi programı diğer adıyla “Etik Değerler” programıdır.

 

     Araştırmalar düşünceli, saygılı, güvenilir, adil, sorumlu, kısacası iyi insanların yaşamda daha başarılı olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, etik değerlerin eğitimi, okullarda en az matematik ve Türkçe eğitimi kadar önemli ve gereklidir. Etik değerleri önemsemeyen ve bu değerlere uymayan çocukların yetişkin olduklarında iş, aile ve sosyal yaşamlarının iyi gitmediği araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Kısacası etik değerlerin eğitimi yaşam boyu gereken bir eğitimdir.

 

        Bu eğitim yukarıdaki açılardan önleyici bir yaklaşım içinde olmayı, etik değerler açısından farkındalık yaratmayı amaçlar. İlişkiler çatışmaya dönüşmeden, eğitim ile çocuklara etik değerlerin öğretilmesi hedeflenmiştir. Odak noktamız etik değerlerin anlaşılması ve uygulanmasıdır.Bu programın amacı ve felsefesi etik değerler yönünden farkındalık yaratmaktır. Etik değerler yönünden farkındalık; başarılı ve daha doyurucu bir yaşam için gerekli becerilere sahip olmaktır. Etik değerler okuryazarlığının, farkındalığının bu becerileri geliştireceği ve besleyeceği umulmaktadır.

 

“Yaşayan Değerler ve Karakter Eğitimi” bireyin kendisine ve topluma yararlı olacak temel değerleri kazandırma eğitimidir. Karakter Eğitimi bireyin kendi kendini tanımasını, kendi ile uyum içinde olmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı olmasını sağlayan özelliklerin kazandırılması için öğrenme ortamlarının yaratılmasıdır. Yaşayan Değerler  ve Karakter eğitimi, öğrencilerin iç motivasyonlarını geliştirmelerine, neyin doğru olduğuna yönelik yorum yapmalarına ve bunu davranışa dökmelerine olanak sağlanmasıdır.

 

 

Yaşayan Değerler  ve  Karakter Eğitimi ile çocuklarımıza toplumsal değerlerinin kazandırılmasının yanı sıra yaratıcı düşünme, sebep sonuç ilişkisi kurabilme, problem çözme gibi becerileri de kazandırmayı hedefliyoruz.

          Grup oyunları

          Oyun Gözlem Etkinlikleri

          Yaratıcı Düşünceyi geliştirmeye yönelik etkinlikler

          Problem Çözme becerisini kazandırmaya dayalı faaliyetler

          Sosyal Becerileri geliştirmeye ve toplumsal kuralları kazandırmaya yönelik grup çalışmaları

Ayrıca Yaşayan Değerler  ve Karakter Eğitiminin amacı; öğrencilere temel insani değerleri kazandırma, bu değerlere karşı duyarlılık geliştirme ve bunları davranışa dönüştürme konusunda yardımcı olmak. Her seviye için kazandırılması öngörülen karakter değerleri belirlenmiştir.

 

  Değerlerin öneminin arttığı şu günlerde, yok olmaya başlamış olan değerlerimizi korumak ve çocuklarımıza bu değerleri kazandırabilmek amacıyla kurum olarak bizlerde üzerimize düşen görevi yerine getirmeyi seçtik ve bu doğrultuda “Değerler Eğitimi”ni bir diğer adıyla “Karakter Eğitimi”ni başlattık.

    Yaşayan Değerler  ve Karakter ; var olan şeyleri ve süreçleri evrenin bir parçası yapan anlam kalıplarıdır. Özgürlük, sorumluluk gibi değerler aracılığı ile kendimizi büyük bir yapının parçası olarak algılarız ve özdeşleşiriz. Bu anlamlar ağı içerisinde hayata insana ve evrene anlamlar yükleyecek bir bilinç kimlik ve kişilik kazanırız. Başkaları ile kurduğumuz ilişkilerde değerler aracılığı ile kendi varlığımızın ve gerçekliğimizin boyutlarını keşfederiz. Yaşayan Değerler  ve Karakter, yaşantıları, eylemleri ve dünyayı sadece yaşanır kılmaz aynı zamanda anlamlı ve değerli kılar. Değerler toplumdan topluma veya zaman içerisinde değişiklikler gösterir. Bir toplum değerler kültürünü ailenin, eğitimin, iş yaşamının ve devlet yönetiminin içine koymadıkça gerçek anlamda uygar ve çağdaş bir toplum olamaz.

Yaşayan Değerler  ve Karakter ilişkin eğitim bebeğin doğduğu andan itibaren ilk bulunduğu çevre olan ailede başlar. Aile içindeki bireyler özellikle anne ve baba çocuğun ilk olarak model olarak aldığı ve taklitlerle doğru davranışları öğrenmeye çalıştığı kişilerdir. Okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitimin başladığı dönemlerde de model alınan ve taklit edilen örnekler genişleyerek çoğalacaktır. Çocuklar değerleri sosyalleşme dediğimiz kavramın içinde sosyalleşerek öğrenmeye ve içselleştirmeye devam edeceklerdir. Yaşayan Değerler  ve Karaktere ilişkin bilgiler tüm hayat boyunca devam eder. Fakat ilk bilgiler erken dönemlerde kazanılmaya başlanır ve kişiliğin oluştuğu dönemlerde yani ergenliğin sonlarına kadar devam eder. Bu süreden sonra da değerlere ilişkin değişimler elbette mümkündür fakat temel değerler oluşmuştur.

     Yaşayan Değerler  ve Karakter ilişkin bilgilerin temellerinin okul öncesi dönemde atılıyor olması göz önünde bulundurularak başlattığımız “Karakter Eğitimi” çerçevesinde öğrencilerimizle “saygı, sevgi, sorumluluk, işbirliği, yardımlaşma ve paylaşma” değerleri üzerinde çalışacağız. Çalışmalarımıza orta ve hazırlık gruplarında “Sevgi” küçük gruplarımızda da “Saygı” değeri ile başlayacağız. Sınıf içinde; dramatizasyon, hikâye tamamlama, resim yapma, rol playing vb. yöntemler kullanılarak öğrencilerimiz desteklenecektir. Ancak ailenin değerler eğitiminin önemli bir ayağı olduğu unutulmamalıdır.

 

Bu nedenle siz velilerimize de evde uygulayabilecekleri örnek aktiviteler vererek destek olmaya çalışacağız. Vereceğimiz örneklerden yola çıkarak aktivitelerinizi çoğaltabilir, geliştirebilir, değiştirebilirsiniz.

 

Karakter eğitimi belirli bir ders süresini kapsamaz. Amaç öğrencinin yıl boyunca bu karakteri içselleştirmesidir. Bu konuda velilerimizden gelen öneriler veya çalışmalar her zaman öncelik sırasına sahiptir. Belirlenen değerler, 2010–2011 eğitim-öğretim yılı boyunca hangi sınıflarda ne tür çalışmalar yapıldığına bakılarak ve gelişimsel süreçler dikkate alınarak belirlendi.”

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
GÜNÜN MANŞETLERİ
09 Aralık 2016 Cuma 15:16
09 Aralık 2016 Cuma 14:58
09 Aralık 2016 Cuma 12:35
09 Aralık 2016 Cuma 12:29
09 Aralık 2016 Cuma 11:30
ABD Savunma Bakanı Carter’dan sürpriz ziyaretABD Savunma Bakanı Carter’dan sürpriz ziyaret"Sicil affı esnafa rahat bir nefes aldıracak""Sicil affı esnafa rahat bir nefes aldıracak"YÖK’ten öğrenim ücretlerine ilişkin açıklamaYÖK’ten öğrenim ücretlerine ilişkin açıklamaSimya Eğitim Kurumları İstikrarlı Adımlarla Büyümeye Devam EdiyorSimya Eğitim Kurumları İstikrarlı Adımlarla Büyümeye Devam EdiyorDr. Gökşen, Beyaz TV’de Kahramanmaraş’ı tanıttıDr. Gökşen, Beyaz TV’de Kahramanmaraş’ı tanıttı“Altın doların yerini alabilecek hale geldi”“Altın doların yerini alabilecek hale geldi”
Millete hakaret !Millete hakaret !Öldürüp parçalara ayırdığı kadının adını polisten öğrenmişÖldürüp parçalara ayırdığı kadının adını polisten öğrenmişÜniversitemiz, Educaturk Yüksek Öğretim Günleri’ne 4. Kez Ev Sahipliği YaptıÜniversitemiz, Educaturk Yüksek Öğretim Günleri’ne 4. Kez Ev Sahipliği Yaptı