1. HABERLER

  2. BİYOGRAFİ

  3. ARİFİZADE HACI BEKİR SITKI BEY KİMDİR?

ARİFİZADE HACI BEKİR SITKI BEY KİMDİR?

Gazi. Milli Mücadele Kahramanı ve eski Maraş Belediye başkanı.

ARİFİZADE HACI BEKİR SITKI BEY KİMDİR?

Gazi. Milli Mücadele Kahramanı ve eski Maraş Belediye başkanı. 

Maraş'ta 1869'da doğdu. Babası Arifi Bey, annesi Şerif Hatun'dur. 1915'de Maraş'ın Belediye Başkanı seçilir. Şehir İngilizler tarafından işgal edildiğinde belediye başkanlığına devam etmektedir.

Ermeniler, İngiliz işgal komutanlığına dilekçe vererek Belediye başkanı hakkında şikayette bulunarak yargılanmasını isterler. Şeyh Ali Sezai Efendinin Mısırlı Hasan Rıfai'ye verdiği bilgiler sayesinde yargılanmaktan kurtulur.

Fransız işgali ile başlayan cinayetleri durdurmak ve alınacak tedbirleri konuşmak için şehrin ileri gelenleri ile bir toplantı yapar. Toplantı sonrası bir şikayet dilekçesi hazırlanarak imzalanıp Antep'te bulunan işgal kuvvetleri komutanlığına gönderilirse de bir sonuç alınmaz.

Bayrak olayından sonra oğlu Abdulkadir ve Beşenzade Hacı Nuri ile birlikte Sezai Efendiye giderek milli bir teşkilat kurmak için fikir alış verişinde bulunur. Şehrin ileri gelenleri Şekerli Camii hücresinde toplantıya davet edilir.

Milli Mücadele için Ali Sezai Efendi ve Rafet Efendi başkanlığında kurulan ilk Heyeti Müteşebbise üyesidir. Çiçekli'de toplanan Merkez Heyeti tarafından aza seçilir. Kuvayı Milliyenin şehirde teşkilatlanmasına katkıda bulunur.

Fransız işgal kuvvetleriyle yapılan savaşın öncesinde şehrin ileri gelenleri ile birlikte 21 Ocak 1919 günü görüşme yapmak için gittikleri Kışla da alıkonularak tutuklanır. Savaşın devam ettiği 22 günlük süreyi Kışla da General Keret'in esiri olarak geçirir. Fransız işgal kuvvetleri 11 Şubat 1920 gecesi geri çekilirken beraberlerinde diğer esirlerle birlikte onu da götürürler. 18 ay esaret altında kalır.

aaaa.jpg

Halep'te geçen esaret günlerinde çok işkence görür. Oğlu Abdulkadir'e yazdığı mektuplar şiir doludur. Özlemini ve acılarını şiirle anlatır.

Yapılan antlaşma ile 1920 Ağustos'unda serbest bırakılır. Maraş'a döner.

Üç evlilikten altısı erkek, dokuzu kız olmak üzere on beş evladı olur. Kızı Şerife Hatun, Erdem Bayazıt'ın annesi, oğlu Abdulkadir ise Orhan ve Ali Sezal'ın babasıdır. 15 Ocak 1929'da vefat eder.