Jülide DEMİRTAŞ

Jülide DEMİRTAŞ

Yazarın Tüm Yazıları >

Bu Kim?

A+A-
Yazıyı Dinle

İlkokula başladığım ilk günümüzde öğretmenimiz, sınıftaki araç ve gereçleri tanıtıyordu;

Bu mevsim şeridi,

Bu resimleriniz asacağım resim tablosu,

Bu güzel yazı köşesi,

Bunları sayarken ben bir an önce sınıftaki tek fotoğrafın kim olduğunu sormasını bekliyordum. Öğretmenimiz elini kaldırdı;

Bu istiklal marşımız,

Bu kim?

Sınıfta birçoğumuz aynı ağızdan:

-Atatürk !!!...

-ne yapmış peki;

-yurdumuzu düşmanlardan kurtarmış!!!...

***

Onun sayesinde ben öğretmen oldum, diyen ilkokul öğretmenim, Hatice Tandır’ı hiç unutmadım… yaşıyorsa sağlıklı bir ömür diliyorum, aramızdan ayrıldıysa, Allah’tan rahmet diliyorum…

***

Askerliği ve devlet adamlığı oluşunun yanında birçok yönüyle lider olan Atatürk sadece yurt içinde değil, yurt dışındaki liderleri dahi etkilemiştir…

Tek tek ülkemiz için neler yapmış, neler yapmamış ya da hayatını anlatmayacağım… kronoljik hayatını da sıralamayacağım…

Sadece kısaca siyaset  yönünü belirli kaynaklardan alarak yazacağım…

Kız çocuklarının okutulması sayesinde bayan öğretmenlerimiz oldu.bayan milletvekilleri, doktor, avukat savcı,kaymakam…oldu…bilinçlendik,bilinçli anne olduk…

Çocuklarımızı daha iyi yetiştirmek,özgüveninin küçük yaşta oluşturmak,devletine ve milletine faydalı bir vatandaş yetiştirebilmenin yolu bilinçli anne olmaktan kaynaklanıyor.

***

 

Atatürk’ün lider olarak nasıl bir lider olduğunu paylaşmak bu güne kısmetmiş…

Başarılı siyasal liderin,siyasetin bilimsel verileri hakkında şüphesiz yeterli bilgi sahibi olması gerekir.Ancak bunun ötesinde siyasal liderlik  olgusu  oluşturan unsurlar,sezgi,kavrayış,yeteneği,uzağı görme gücü,hesaplılık,zamanlama,kararlılık,kitlelerle iletişim gibi, siyasetin bilim yönünden çok, sanat yönüne yönüne ilişkin unsurlarıdır…

Siyasette Atatürk;

*Ana ilkelerde tavizsizlik-uygulamada tedricilik: Temel hedefler arasında tam bağımsızlık ve milli egemenlik ilkeleri en büyük yeri işgal etmektedir…

Temel hedeflere gidilecek yollarda dikkatli,ihtiyatlı ve hesaplıdır.

*Gerçekçilik-Atatürk’ün siyasi liderliğinin, ister iç politika,ister dış politika olsun en belirgin özelliklerinden biridir…

Gerçekçilik,amaçlarla araçlar arasında makul bir denge gözetmeyi,eldeki araçlarla gerçekleştirilmesine imkan olmayan hayali hedefler peşinden koşmamayı gerektirir.

*Eyleme yönelik olma-pragmatizm-o’nun siyaset anlayışında somut eylemler,soyut ve teorik fikirlerden daha önde katı,değişmez bir doktrin halinde dondurmak istememiştir.

Çeşitli alanlardaki siyasetlerini belirlerken,bunların soyut ve katı bir doktrine uygun olup olmadıklarınıdeğil,ilim,bilimin ve toplum ihtiyaçlarının gereklerine uygunluklarını göz önünde bulundurmuştur.ve :

Şüphesiz Atatürkçü düşünce içinde,tam bağımsızlık,milli devlet,milli egemenlik,laiklik,çağdaş uygarlığa yöneliş gibi bir takım temel değerler,her zaman önemini korumuştur.

*Halka dayanma-demokratik ruh-Milli mücadeleye başladığı günden itibaren,direnişi bir halk hareketi olarak teşkilatlandırmaya her şeyin üzerinde özen göstermiştir.

Siyasal yapının sağlamlığı,her safhada halk katılmasının teşvik edilmesine, aşağıdan yukarıya doğru teşkilatlanma idealinin gerçekleştirilmesiiçin sürekli çalışmasına bağlıdır.

Atatürk karizmatik bir lider miydi ?

Atatürk’ün siyasi liderliği, salt karizmatik liderlik değil;

 Karizmatik,akılcı-hukuki ve zaman zaman geleneksel otorite unsurlarının ustaca bir karışımına dayanmaktadır.

Milli mücadelenin ilk günlerinden itibaren belki en yoğun çabasını,sağlam ve sürekli bir devlet yapısı kurma hedefine yöneltmiştir.

İlkin müdafaa-i  Hukuk Teşkilatı,sonra TBMM’si daha sonra Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin yerini alan halk fırkası…

Atatürk’ün kurmuş olduğu siyasi yapıların istikrarını,karizmanın,rutinleşmesi kavramı ile değil,bu yapıların başlangıçtan beri taşıdıkları güçlü akılcı-hukuki otorite unsurları ve Atatürk’ün bu unsurları Türk toplumuna benimsetmekteki başarısı ile açıklamak daha doğru olur…

***

Birgün  üç arkadaş konuşuyormuş,mevzu paralar ve paraların üzerinde yer alan ünlülermiş.paraların üzerinde kim var saymaya başlamışlar.içlerinden biri;

-şairler var,yazarlar var,devlet adamları var , bilim adamı, doktor var !!!

-Hiç öğretmen resmi yok !!! Demiş.

Bir diğeri atılmış;

-Atatürk’ten büyük öğretmen mi olur ?...

SELAM VE SEVGİLERİMLE

Kaynak:

1-Maurice duverger,politikaya giriş-1964

2-Gazi Mustafa Kemal,nutuk-söylev-1981

3-Utkan Kocatürk,Atatürk’ün fikir ve düşünceleri

Önceki ve Sonraki Yazılar