1. YAZARLAR

  2. Esat BEŞER

  3. EMPERYALİZM VE KÜLTÜREL SÖMÜRGECİLİK
Esat BEŞER

Esat BEŞER

Yazarın Tüm Yazıları >

EMPERYALİZM VE KÜLTÜREL SÖMÜRGECİLİK

Dünyadaki yazılı, sözlü, görüntülü bilgi üretimi ve dağıtımı, büyük bir ölçüde Batılı ülkelerin elinde bulunduğundan, iletişim akımındaki bu eşitsiz ve tek yönlü yapı, çok yönlü bağımlılığın doğmasına neden olmaktadır. Ki; bu süreç, kültürel sömürgeciliğin tüm hızıyla gelişmesine yol açmaktadır.

UNESCO, konuyla ilgili bir araştırma yapmıştır. Keza, bu araştırmaya göre, çeşitli ülkelerdeki televizyonlarda gösterilen dizi filmlerin büyük bir bölümü ABD, küçük bir bölümü de Batı Avrupa’nın bazı ülkeleri tarafından üretilmektedir. Çizgi filmleri ise, ağırlıklı olarak Japonya üretmektedir.

Ortalama olarak, bu alandaki ABD üretiminin % 40’ı, Batı Avrupa ülkeleri tarafından tüketilmektedir.

İncelemeye konu olan Latin Amerika ülkelerinde ise, televizyon dizilerinin ¾’ünün, ABD kaynaklı olduğu görülmüştür.

Önceki ve Sonraki Yazılar