1. YAZARLAR

  2. Nurettin Abacıoglu

  3. Kentleşme Ve Kentli Hakları
Nurettin Abacıoglu

Nurettin Abacıoglu

Entelektüel Bakış
Yazarın Tüm Yazıları >

Kentleşme Ve Kentli Hakları

A+A-
Yazıyı Dinle

Adana mimarlar odası ile Maraş mimarlar odası temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği PANEL-FORUM Ticaret ve Sanayi odasında 28.01.2011 de yapıldı.

 

 PANELİN AMACI: Kentleşme ve Kentli Haklarının  bilimin ışığında ve  yeni dünya normlarında ele alınarak irdelenmesidir. Daha önemlisi de, bu hususta ilgili meslek gurupları olan: Mimarlara,  Peyzaj Mimarlarına, Şehir Plancılarına, Mühendislere akademik düzeyde ve yeni dünya normları hakkında  yeni bilgiler vermektir.

 

Açılış konuşmasını Maraş mimarlar odası adına başkan Sadri Akman yaptı.  Kentleşme ile ilgili sorunları dile getirdi. Kentleşmenin önündeki en büyük engelin çarpık yapılaşma olduğunu söyledi.

 

Adana mimarlar odası başkanı Bekir Kamışlı konuşmasında Kentleşme ve Kentli hakları ile ilgili panel- forumu daha önce Adana da düzenlediklerini anlattı.  Maraş temsilciliğinin talebi üzerine Maraşta da düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

 

Mimarlar odası genel başkanı Eyüp Muhçu da Kentleşme ve Kentli hakları ile ilgili yaptığı konuşmada özetle: Kentlerin canlı organizmalar olduğunu, sürekli değişim gösterdiklerini, kentsel dönüşümün ise rantiye alanı olarak görüldüğünü.

 

Maraş belediye başkanı Mustafa Poyraz da yaptığı konuşmada: kentlerin gerçekten canlı organizmalar olduğunu, şehirlerin damarlardaki kan gibi hareket halinde olduğunu, bu nedenle yenilenmeye ve değişime ihtiyaçları olduğunu, bunun da bilincinde olduğunu, Maraş’ın güzel bir şehir olması için elinden geldiğince çalıştığını, bunun için de belediyenin imar, fen, etüt proje ve park bahçe müdürlüklerinde mimar, mühendis, peyzaj mimarları çalıştırdığını söyledi. Ayrıca sözlerine; Maraş’a yeni imar alanları açmak için İller Bankasına  imar planı yaptırıldığını ekledi.

 

Açılış konuşmalarının ardından PANEL bölümüne geçildi. Oturum başkanlığını eski mimarlar odası genel başkanı Bülend Tuna yaptı.

 

Panelistler: yük. mim. müh. Cengiz Bektaş: Herkes İçin Kent başlığı altında sunumunu yaptı. Prof. Dr. Ruşen Keleş Ankara Üniversitesi Siyasal BilgilerFakültesi: Kentleşme Sorunları Kentli Hakları ve Yerel Yönetimler başlığı altında sunumunu yaptı. Doç. Dr. Emre Madran ODTÜ Mim. Fak. Uluslararası Belgelerde Kent ve Kentli Hakları başlığı altında sunumunu yaptı. Yard. Doç. Dr. Ayşen Ciravoğlu YTÜ Mim. Fak. Kentsel Yaşam Kalitesi başlığı altında sunumunu yaptı.

 

Panelistlerin konuşmaları daha çok Akademik düzeyde olduğu için ayrıntıya girip okuyucuları sıkmak  istemiyorum. Panelden sonra forum bölümüne geçildi. Bu bölüm soru cevap şeklinde oldu.

 

Bendeniz; ülkemin ve şehrimin sorunlarına duyarlı bir  mimar olarak panelistlere kaygılarımı belirten ve cevabı içinde olan  şu soruyu sordum. Sorumun özü şuydu. ÇARPIK KENTLEŞMENİN SEBEBİ ÇARPIK YAPILAŞMADIR. Bunu da  tetikleyen faktörler şunlardır. 1-Siyaset  2-Rant  3-İnşaat sektöründe çalışan iş gücünün hem eğitimsiz hem de kalifiye olmamasıdır. Bana göre Türkiye’yi gelişmiş ülkelerin Şehircilik anlayışından ayıran en büyük özellik bunlardır. Bu hususta TMMOB ve Üniversitelere görev düşmektedir. Bu görev ise; eski ihtiyaçlara göre düzenlenen imar kanununun, yeniden ele alınmasına sağlamak  ve çağdaş normlar dikkate alınarak yeniden dizayn edilmesine öncülük etmektir. Bu  kentlerin çarpıklığını bir nebze olsun önleyecektir.

 

ÖNERİ: Bu şehirde biz yaşıyoruz sorunları da biz biliyoruz. Yine sorunları da biz çözeriz diyorsanız. Gelin belediye başkanı Mustafa Poyraz’a destek olalım.Sayın Poyraz teknik olmayıp eczacı olduğu halde şehre hizmet için çırpınıyor. Bunu doğru bakan herkes görüyor.

 

Belediye başkanlarını ikiye ayırmak lazım. 1- Az hizmet edenler. 2-  Çok Hizmet edenler. Hizmeti kendine ibadet kabul edenler. Rahmetli Özal’ın deyişiyle “halka hizmet hakka hizmettir.”düsturuyla çalışanlar.  Ben sayın Poyraz’ı ikinci kategoriye koyuyorum. Önü açık olsun.

 

Maraş’ı çok sevdiğini söyleyenler, gelin yukarda saydığım meslek guruplarıyla ve belediye başkanlığı ile beraber yerel düzeyde ve Maraş ölçekli bir panel düzenleyelim. Panelin ismini de koyalım, mesela:  MARAŞ’DA KENTLEŞME VE KENTLİ HAKLARI  veya  ŞEHİRLEŞMENİN NERESİNDEYİZ  veya  MARAŞ’TA ŞEHİRLEŞMEDEKİ  ENGELLER VE ÇÖZÜM YOLLARI  hususunda yeni bir panel düzenlenmesini öneriyorum.

 

Bu öneriye evet diyorsanız  bu işin öncülüğünü  yapmaya ben hazırım. Bu hususta mesleki bilgi birikimime ve donanımıma güveniyorum. Daha iyi teklifi olan varsa söylesin lutfen.

 

Bu organizasyonda  emeği geçen Maraş mimarlar odası temsilciliği başkanı Sadri Akman’a yönetim kurulu üyeleri; Enver Erdal’a, Pelin Şipar Çaylı’ya, Metin Şekkeli’ye, Eda Aslan’a mimarlar odası üyesi olarak ayrı ayrı teşekkür ederim.

 

 

                                                                

Önceki ve Sonraki Yazılar