1. YAZARLAR

  2. A.Süreyya Durna

  3. Soytarı kralcıklar
A.Süreyya Durna

A.Süreyya Durna

Yazarın Tüm Yazıları >

Soytarı kralcıklar

A+A-
Yazıyı Dinle

       Dokunuş

Gölge adamlara ben adam demem.

Kurtlar sofrasında bal olsa yemem.

Dünya malı için gerdan kırarak,

Allah’tan gayriye minnet eylemem.

                                           A.S.D

  Hiç birinin yüzünde meymenet yoktur. Hiç birinin manevî kaygı taşıdığı söylenemez. Hiç birinin “Peygamber efendimizin varisleri” şeklinde, anıldıklarına şahit değiliz.

       Hepsi de kapı kollarını, tuvalet taşlarını, gözlük ve ayna çerçevelerini, yatak odalarını, özel eşya sandıklarını altından/ elmastan yaptıracak denli aşırı hevâ peşindedir. Hepsi de lüksün, ihtişamın, saltanatın, debdebenin göbeğinde yaşamaktadır.

       Tutsak ruhludurlar.

       Boş beyinlidirler.

       Serapa müsriftirler.

       Ufuksuz ve idealsizdirler.

       Dünyalıktırlar.

       Şöhret, servet ve kadın düşkünüdürler.

       Ehl-i İslamlıkla Müslümanlıkla pek şerefyap sayılmazlar.

       Genellikle İngiliz, Fransız damatlığına teşnedirler.          

       Bilhassa tembellikle o kadar özdeş bir yaşam biçimine sahiptirler ki, üretme nedir bilmezler. Ancak ve ancak, Cenab-ı Allah’ın çöle bahşettiği petrol nimetini har vurup harman savururlar. Özel yatlar, özel malikâneler, özel uçaklar, özel filolar, kral daireleri ve dudak uçuklatan servet birikimi; vazgeçemeyecekleri tutkulardandır. Kısaca bol yerler, bol geğirirler.

       Haricen baş döndürücü bu hercailiğin ve bu sersemliğin yanında, İsrail keferesi Filistinlileri günlük boğazlıyormuş, topluca imha ediyormuş; onları açlığa, susuzluğa, çaresizliğe mahkûm ediyormuş ne gam;  söz konusu sefihler için… Ya da “Mescid-i Aksa” öksüzmüş, altı oyuluyormuş, Siyonizm’in “Arz-ı Mev’ud” planıymış umurlarında mı?

       Yanarım yanarım da, bunları sanki “Din-i mübin”’in temsilcileriymiş gibi göstermeye çalışanlara yanarım. Arkasından da tabii ki aynı temsilci(!)lere;  “İslam Şeriatı”nı kötüleme adına kol kestirmeler, kafa uçurtmalar gırla gider. Yıllardan beri art düşüncelisi böyle yaygara koparır, cahili cühelası böyle inanır, masonu farmasonu böyle pompalar, ne alakası varsa…

       Oysa her biri, birer piyon ve kukla mesabesinde…

       Uyutulmuş, uyuşturulmuş ve lifleri alınmış mumya maşatlığına mensup…

       Hazret-i Resulün sünnetine mugayir, vehhabîlik hayranı…

       Hazır yiyici ve “miras yiyici” familyasından…    

      Çeneden sakallı sümsük herifler.

       Klimanın karşısında mayışıp esnemekten başka, yalelli tutturup gevşemekten başka, sarışın ecnebi kumrularıyla günü kurtarmaktan başka gayeleri yok. Zevk ve eğlencelerine yönelik müstahkem adalar, emperyalizmin ağa babalarınca bir ödül mahiyetinde kapatılarak, hizmetlerine sunulur umumiyetle.

       Baksanıza Suudi kral soytarısına!

       Duruşu ve tavrıyla adamlık sergileyen Mursi’yi destekleyeceğine, meşru idareyi alaşağı eden Sisi namussuzunu destekliyor. Mazlumların, mustazafların yanında yer alacağına, zorbaların safında yer alıyor. Gazze’den Mısır’a açılan ve aynı zamanda Filistinlilerin soluk borusu niteliğindeki tünellerin kapatılmasına çakırkeyf oluyor zahir. İsrail’in neşesini paylaşmaktan dolayı Allah’tan korkmadığı gibi, İslam dünyasından da utanmıyor hâsılı. Vay omurgasız alçak vay! 

       Söz bağlamında tekilcilikten çıkarsak, geçmişte de nervürlü ihanetlerle belirgin konumdaydı mezkûr krallar. Şereflice ölümün azizliğinden inhirafla, şerefsizce yaşamanın tadında ve mutluluğunda…

       Omurgasızgiller böyledir mütemadiyen…   

Önceki ve Sonraki Yazılar